Výkon 4 t motoru do značné míry ovlivňuje hlava motoru. Jednotlivé komponenty, jsou vyráběny masově ve standardní kvalitě, tzn. do odlitku hlavy jsou vsazena vodítka, sedla ventilu, sedla jsou opracovana, ale další možné úpravy za učelem zlepšení účinnosti se standardně neprovádí. Proto lze často na komponentech nalézt i značné nedostatky, které ovlivňují proudění směsi do válce. Konkrétně jde o tvar, úhel, kvalitu povrchu sacích a výfukových kanálu, tvar a povrch spalovacího prostoru, pístu atd. Výkon motoru do značné míry ovlivnují sedla ventilů a ventily samotné, zejména úhly vytvořené na ventilech a sedlech. Vliv má také šířka dosedací plochy ventilu v sedle a místo usazení dosedací plochy. Odstraněním nebo přepracováním těchto nedostatku, lze do značné míry ovlivnit budoucí výkon motoru.

Například, když půjdete cestou otevřeného sání, tzn. propustný vzduchový filtr, otevřená výfuková soustava a neuděláte žádné další úpravy na komponetech hlavy. Po nutném přenastavení karburátorů, nebo délky vstřiku, dojde ve většině případů jen, ke zlepšení výkonu v rámci jednotek % a to většinou pouze v horní oblasti otáček.

To zejména proto, protože teoreticky umožníte nasát do válce více vzduchu, jelikož je vzduchový filtr např. o 40% průchodnější o proti originálu. Ale o zmiňovaných 40% více vzduchu do válce nelze dostat, protože jste limitováni právě kanály a ventily v hlavě motoru, přes které ať chcete sebe víc, bez úprav více vzduchu neproteče.

Stav před úpravou

Stav po úpravách

Úpravou spalovacího prostoru, sacích, výfukových kanálů, sedel ventilů a samotných ventilů, lze dosáhnout zlepšení toku směsi, pokud v kanále nebo sedle ventilu, dochází k turbulencím, tok směsi není laminární a tím dochází ke ztrátám v plnění válce. Upravou lze dosáhnout stavu, který způsobí to, že za stejnou jednotku času, se do válce dostane větší množství vzduchu – směsi. Po následném přenastavení karburatoru, nebo délky vstřiku, vzhledem k dodanému množství vzduchu se zvýší výkon motoru.

Nejedná se o „pouhé vyleštění“ kanálů v některých částech je třeba leštit, v jiných brousit a to do určité kvality povrchu. Zvláštní péči je potřeba věnovat zejména úhlům sedel ventilů a pokud je lze brousit, tak také ventilům. Samozřejmostí je srovnání dosedací plochy hlavy, nebo snížení hlavy pro zvýšení kompresního poměru. Ke značným ztrátám dochází také v oblasti hrdel karburátorů, jejich vhodnou úpravou, lze opět do motoru dostat větší množství potřebného vzduchu.

————————————————————————————-

Postup lze aplikovat v podstatě na jakoukoli hlavu, obecně platí že na starších hlavách lze nalézt více nedostatků a je více co zlepšovat.

Množství nasáteho vzduchu při stejném zdvihu ventilů, se dá simulovat a změřit, před a po provedené úpravě. Rozdíl v naměřených hodnotách, přibližně odpovídá nárustu výkonu v procentech. U této konkrétní hlavy, je při zdvihu ventilu 4mm rozdíl před a po úpravě 12,5%. Pří zdvihu ventilu 8 mm dokonce 15.7%. Uvedené hodnoty odpovídají procentuálnímu nárustu výkonu motoru, po takto provedené úpravě.

Jinak řečeno, u tohoto motoru došlo úpravou ke zvýšení výkonu ze 45 na 52 hp.

Pro srovnání, stav spalovacích prostorů a kanálů před úpravou…

————————————————————————————

KTM 690 Duke 2018 – graf výkonu a točivého momentu po úpravě hlavy, aplikována přepočítaná vačka, výfukový systém, přepracováno sání, atd. Točivý moment 73 Nm a výkon 83 hp. Standartní výkon motoru je 73 hp. Což odpovídá zvýšení výkonu o 13,7%.

———————————————————————————–

————————————————————————————

FZR 600

Měření průtoku sacích kanálů.

Měření před a po provedené úpravě, měřeno za stejných podmínek, při stejném zdvihu ventilů. Naměřený rozdíl v průtoku odpovídá zvýšení průtoku o 14% . Po přepočtu tato změna odpovídá nárustu výkonu motoru + 12 Hp.

———————————————————————————

Hlava před úpravou

————————————————————————————

Uprava hlavy YZF R6