Vítejte na stránkách, věnujícím se úpravám spalovacích motorů.

Pokud chceme zvýšit výkon 4 taktního motoru, je třeba se zamyslet na podstatou jeho funkce.

U motocyklového motoru, který bude dosahovat maxima výkonu ve 14000 ot/ min musí kliková hřídel provést 233 otáček za jednu vteřinu. Písty musí vykonat 233 zdvihů z horní do spodní úvrati a zpět, sací a výfukové ventily se musí za tento čas 116 krát otevřít a zavřít.

Tzn. že za jednu jedinnou vteřinu, musí sacím traktem a po té poměrně úzkou mezerou mezi sedlem ventilu a samotným ventilem, protéct značné množství směsi paliva se vzduchem. Směs je potřeba ve vhodný okamžik před horní úvratí zažehnout a po vyhoření musí všechny spaliny co v nejkratším čase odtéct do výfukové soustavy.

Proud paliva se vzduchem je směrován sacím kanálem do válce, díky nedokonalému opracování, slicovaní vzniká v kanálech turbulentní proudění, toto proudění zmenšuje využitelný průměr kanálu, kterým může tok vzduchu protékat. Zároveň je nutno zabránit tomu, aby se na povrchu sacího kanálu ve formě kapiček sráželo palivo.

Směs paliva a vzduchu, musí zejména velmi efektivně protéct stěrbinou mezi sedlem ventilu a ventilem, pro zvyšení výkonu je potřeba udělat takové úpravy, aby sedlo, ventil a další komponenty kladly toku vzduchu a paliva co nejmenší možný odpor.

V případě 2T motoru, který bude dosahovat hranice 14000ot/min musí sacím traktem sacimy kanály, přes rotační šoupátko nebo klapky, klikovým prostorem, přepouštěcimi kanály, spalovacim prostorem a výfukovými kanály a potom rezonanční komorou výfuku, projít 233 „pulzů“ za jednu vteřinu.

Opět potřebujeme co nejrychleji a co nejefektivněji směs vzduchu, paliva a oleje dostat do spalovacího prostoru, potom z něj v pravý okamžik ven. Tzn. je potřeba velmi pečlivě připravit cestu pro tok směsi tak, aby ji kartery, kanály ve válci, rotující časti klikového mechanizmu a další součásti, kladly co možná nejmenší možný odpor.

Proto je velmi důležité věnovat náležitou péčí každému byt´ zdánlivě nepodstatnému detailu, všech jednotlivých komponentů soustavy, protože i malá nedokonalost, má vliv na funkci celé soustavy.

Samotnou kapitolou jsou kanály ve válci, které mají značný vliv na jeho funkci. Počet, tvar, rozmístění, šířka, výška, vzájemná symetrie kanálů, jejich horizontální a vertikální úhly, to vše je velmi důležité a následnou úpravou těchto parametrů lze podstatně změnit výsledný výkon a točivý moment válce.

Pokud přemýšlíte nad možností upravit váš motor, válec nebo hlavu, je potřeba počítat s časovou náročnosti a nenechávat ůpravy jen na čas až „nasněží“ nebo úpravy odkládat a řešít je měsíc před závody. Čím dříve začnete řešít možnosti úprav, tím dříve budou hotové a vy budete mít čas na ladění před prvním jarním závodem.