Vítejte na stránkách, věnujicím se úpravám spalovacích motorů !!

Pokud chcete co nejefektivněji zvýšit výkon 4 taktniho motoru, je třeba se zamyslet na podstatou jeho funkce.

U motocyklového motoru, který bude dosahovat maxima výkonu ve 14000 ot/ min musí kliková hřidel provést 233 otáček za jednu vteřinu. Písty musí vykonat 233 zdvihů z horní do spodní úvrati a zpět, sací a výfukové ventily se musí za tento čas 116 krát otevřít a zavřít !

Tzn. že za jednu jedinnou vteřinu, musí sacím traktem a po té poměrně úzkou mezerou mezi sedlem ventilu a samotným ventilem protéct, značné množství vzduchu / směsi do spalovacího prostoru. Směs je třeba co nejefektivněji spálit, spaliny se co v nejkratším čase dostat do výfukové soustavy.

Proudění vzduchu je směrováno sacím kanálem o jehož stěny se nasavaný vzduch tře, v závislosti na kvalitě povrchu kanálu, vzniká na stěnách mezní vrstva v nihž výrazně klesa rychlost tohoto proudění. Tato vrstva má různou tlouštku, ta je závislá právě na kvalitě povrchu kanálu a dalších faktorech. Tzn. čím bude v kanále více nerovností, překážek, tím bude vznikající mezní vrstva silnější a tím se bude zmenšovat skutečný průměr kanálu, kterým může tok vzduchu protékat!!!

Dále tok vzduchu musí protéct velmi efektivně stěrbinou mezi sedlem ventilu a ventilem, proto je třeba na těchto komponetech udělat takové úpravy, aby se proudění vzduchu usměrnilo tam kam má, sedlo, ventil a další komponenty kladly toku vzduchu co nejmenší možný odpor.

Stejně tak je třeba co nejefektivnější přípravit cestu spalinám ven ze spalovacího prostoru, aby mohly po otevrění výfukového ventilu co možná nejrychleji odtéct výfukovým kanálem do výfukové soustavy.

V případě 2T motoru, který bude atakovat hranici 14000ot/min nám sacím traktem sacimy kanály, přes rotační šoupátko nebo klapky, klikovým prostorem, přepouštěcimi kanály, spalovacim prostorem a výfukovými kanály a potom rezonanční komorou výfuku, projde 233 „pulzů “ za jedinou vteřinu !!!!

Opět potřebujemme co nejrychleji a co nejefektivněji směs vzduchu, paliva a oleje dostat do spalovacího prostoru a potom z něj v pravý okamžik ven. Tzn. je potřeba velmi pečlivě připravit cestu pro tok směsí tak, aby ji kanály ve válci, rotující časti klikového mechanizmu a další součásti, kladly co možná nejmenší možný odpor.

Proto je velmi důležité věnovat náležitou péčí každému byt zdánlivě nepodstatnému detailu, všech jednotlivých komponnetů soustavy, protože i malá nedokonalost, může mít značný vliv na funkci celé soustavy.

Samotnou kapitolou jsou kanaly ve válci, kde jejich počet, tvar, rozmístění, šířka, výška,vzajemna symetrie, horizontální a vertikální úhly, mají značný vliv na výkon válce.

Mám k dispozici poměrně velké množství literatůry, pojednávajicí o řešení této problematiky.

Stejně tak velkou fotgalerii a databázi válcu, ůdajů, hodnot výkresů a komponent, k závodním motocyklům typu Aprilia RS 125, RSA 125, RSA 250, RSW 250, Honda NSR 500, RS 125/250, NSR 250 18,21, Yamaha TZ 125/250, TZR 125/250,YZR 500, Suzuki RGV 250/ Aprilia RS 250, Cagiva Mito 125, KR 1 a další. .

Mám také k dispozici servisní manuály, na standartní čtyřtaktní motocykly a jejich závodní vzory, včetně Kit manuálů k sportovním úpravám jednotlivých motocyklů.