Standartní válce 2 taktních homologovaných motocyklů, jsou značně odlišné od těch určených pro závodní účely, avšak i standartní válce, jdou do jejich podoby přepracovat. Úprava válce je limitovaná konstrukcí odlitku, ale vždy se da říct, že lze válec upravit a zlepšit jeho účinnost.

Vetšina stndartních válců má malé úhly otevření přepouštěcích a výfukových kanálu tzn. nízké okna kanálu s malou šířkou, které nevyužívají maximální možnou plochu válce. Vzajemným poměrem výšky jednotlivých kanálu , jejich šířkou, vertikálními a horizontálními úhly pod jimž vstupuje proud směsi do valce, lze do značné míry ovlivnit výkon a točívý moment upravovaného válce.

V neposlední řadě je kladen důraz na kvalitu veškerých vnitřních ploch kanálu, osovou souměrnost jednotlivých kanálů, slícování válce s kartery.

Dále je potřeba provést úpravy na dalších dílech, jako například karburátor, kde jeho úpravou lze získat mnoho procent potřebného vzduchu navíc, který je nutno dostat do válce. Upravují se písty a opravdu sebelepší kitový píst potřebné úpravy postrádá. Upravují se jazýčkové ventily, protože z výroby jsou na nich mnohdy značné nedokonalosti, které mají vliv na tok směsi do válce, jejich modifikací lze opět mnoho získat, toto se týká také všech modelů typu V – force… Upravuje se spalovací prostor, kde hraje roli nejen kompresní poměr a velikost antidetonační šterbiny, ale také šířka šterbiny a tvar spalovacího prostoru.Téměř na každém alternátoru lze najít části, které lze odlehčit a tím snížit rotující hmoty, to samé se týká také spojkových košů, zvonů a primárních převodů a sekundárních ozubených kol. To že máte kitovou rezonační komoru neznamená, že je vyrobená naprosto dokonale, že je naprosto stejná jako má váš kolega závodník, kterému jede motorka o něco lépe a že není možné její vlastnosti vylepšit, pokud používáte rezonační komoru řadu let, veřte že je její vlastnosti už vůbec nebudou ty co měla jako nová, v moha případech je potřeba rezonační komoru velmi tenkým řezem rozřezat, upravit a znovu svařit.. Například originální ložiska klikové hřídele a převodovky jsou jistě dobrou volbou, ale opět to neznamená že nelze použit stejně kvalitní ložiska s nižším třením a tím zvýšit výstupní výkon motoru. Na karterech lze naléz opět mnoho částí, kde jejich úprava je schopna značně pomoci výkonu, obdobné platí pro chladící soustavu, kde opět jeji úpravou lze snižit dpory a tim zvýšít výstupní výkon motoru. Samozřejmě další komponenty k úpravám, jsou jak ojnice, tak vyvažovací hřídele.V neposlední řadě je třeba myslet na předstih a jeho nastavení jak mechanické, tak softwaru.

V kombinaci s výfukovou souustavou, zapalováním, zvětšeným kompresním poměrem, jiným tvarem spalovaciho prostoru a dalšími úpravami, lze z válce který ma standartně 28HP, po úpravě přesahovat hranici 40 HP.

Kompletně přepracovaný standartní valec 220H pro Aprili RS 125, ve finální úpravě před Nikasilem.

Pro zisk nejvyššího výkonu je nutno z válce odstranit NIKASIL a válec zcela přepracovat, válec lze však upravit i bez zásahu do nikasilu, samozřejmě nárůst výkonu není extremní jako na grafu níže, ale i takto upravený válec, jede výrazně lépe než standardní.

Graf výkonu a točívého momentu Aprilia RS 125 po provedené úpravě. 25,7 Nm a 39,5 Hp s karburátorem o průměru 28 mm. Uvedené hodnoty jsou hodnoty přepočtené na motor. Standardní hodnoty neupraveného motoru se pohybují kolem 28 hp a 19 Nm, v případě výkonu je zde navýšení o 41% v případě točivého momentu 35%.

Sestava upravených dílu Aprila RS 125

Upravou hrdla karburátoru lze ovlivnit množství nasátého vzduchu. Po přidání adekvátního množství paliva, se také poměrně zvýší výkon motoru, množství nasátého vzduchu v závislosti na tvaru hrdla, může byt vyšší až o 5,8%.

Na obrázku výše je vztah průměru karburátoru a výkonu vzhledem k otáčkám motoru, autor Graham Bell. Zejména sledujte sloupec Test 2 – karburátory 32 mm a Test 3 s karburátory o průměru 28 mm, 10250 ot/min zisk cca 1 hp ve prospěch karburátorů 32 mm, 5500 ot/min ztráta 10 hp oproti karburátorům o průměru 28 mm…

Upravený rotor altenatoru, odlehčení rotujicich hmot.

Pro zvýšení výkonu je potřeba se věnovat každému detailu, úprava ojnice pro snížení odporu při pohybu v klikové skříni.

Úprava pístů.

Upravený válec, bez zásahu do NIKASILU

Polotovar spalovacího prostoru.

Spalovací prostory pro Aprilia RS 125 různým tvarem a vyšším kompresním poměrem.

———————————————————————————————————————————–

Cagiva MITO 125 přepracovaný valec 73037 s parametry válce 90087

Přepracovaný válec s ocelovou vložkou

Originální válec 90087

Odlitek výfukových kanálů s pístem, upravená hlava.

————————————————————————————————————————-

Suzuki RGV 250

Odlitky upravených kanálú.

Úpravené hlavy s vložným spalovacím prostorem.

Airbox s náporovým sáním.

Přepracované karburátory

Graf výkonu a točivého momentu RGV 250 po provedených úpravách. 66,9 hp a 39,9 Nm na zadním kole, pro údaje na motor je třeba připočítat cca 10%, což odpovídá hodnotám 73,6 HP a 43,9 Nm . Původní hodnoty se pohybují kolem 63 hp a 35 Nm na motoru. Naměřené hodnoty odpovídají navýšení výkonu motoru o 16,8 % a točívého momentu o 25 %.

————————————————————————————————————————–

Yamaha RD 400

Stav před a po úpravě.

—————————————————————————————————————————

Yamaha RD 500 úprava válců.

Yamaha RD 500 úprava válců.

————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————

KTM SX65


Kawasaki KX 125

TM KZ R1

TM R2

Yamaha TZ 350

Jawa 210

Jawa 210 babetta, seriový zdvih a vrtání válce, objem 49 ccm – video…

Rotační šoupátka

Uprava příruby sání a klapek V force

Vložka sáni karburátoru

Rotax

Minibike Blata vrtání válce 37mm