Výkon motoru 4 t motoru do značné míry ovlivňuje hlava motoru. Jednotlivé komponenty, jsou vyráběný masově ve standartní kvalitě, proto lze na komponnentech nalézt značné nedostatky, které ovlivňují proudění vzduchu ( směsi) do válce.Konkrétně jde o tvar, úhel, kvalitu povrchu sacích, výfukových kanálu , tvar a povrch spalovacího prostoru, pístu atd. Výkon motoru do značné míry ovlivnují sedla ventilů a ventily samotné, zejména úhly vytvořené na ventilech a sedlech. Odstraněním nebo přepracováním těchto nedostatku, lze do značné míry ovlivnit budoucí výkon motoru.

Například, když půjdete cestou otevřeného sání, tzn. propustný vzduchový filtr , otevřený výfuk, bez žadných dalších změn na komponetech hlavy.

Po nutném přenastvení karburátorů nebo délky vstřiku dojde ve většině případů , ke zlepšení výkonu v ramci jednotek % většinou v horní oblasti otaček.

To zejmena, protože sice teoreticky umožníte nasát do motoru/ válce např. podle reklamy výrobce vzduchového filtru o 40% více vzduchu, protože vzduchový filtr je o 40% průchodnější o proti originálu. Díky otevřené výfukové soustvě dostanete spálenou směs rychleji z válce ven. Jenže o těch zmiňovaných 40% více vzduchu do válce nedostanete, protože jste limitováni právě kanály a ventily v hlavě motoru, přes které ať chcete sebe víc, bez úprav více vzduchu neproteče !!!

Úpravou splovacího prostoru, sacích a výfukových kanálů, sedel ventilů a samotných ventilů se dá dosáhnout zlepšení toku směsi, bez turbuletniho proudění. Tím se dosáhne toho, že za stejnou jednotku času, se do válce dostane více vzduchu/ směsi a tím podstatně zvýší výkon!!! Pozor nejedná se o „pouhé vyleštění“ takhle to nefunguje…

Odlitky sacich kanálu před úpravou

Postup lze aplikovat v podstatě na jakoukoli hlavu, obecně platí že na starších hlavách lze nalézt více nedokanolsti a je více co zlepšovat.

Upravené sací kanály, vyfukové kanály, ventily, sedla a spalovací prostor.

Množství nasáteho vzduchu při stejném zdvihu ventilů, se dá simulovat a změřit, před a po provedené úpravě. Rozdíl v naměřených hodnotách odpovidá v procentech nárustu výkonu po provedené úpravě ! U teto konkrétní hlavy je pří zdvihu ventilu 4mm rozdil před a po úpravě 12,5% .Pří zdvihu ventilu 8 mm dokonce 15.7%! Uvedneé hodnoty odpovídají procentuálnímu nárustu výkonu motoru, po takto provedené úpravě.

Jinak řečeno, u tohoto motoru došlo úpravou ke zvýšení výkonu ze 45 na 52 HP !!!

Pro srovnání, stav spalovacích prostorů a kanálů před úpravou…

Modifikace sacích kanálů tmelením
Yamaha FZR 600, měření hodnot v sacích kanálech při zdvihu ventilů 5 mm, kanály a spalovací prostor bez úprav.
Yamaha FZR 600, měření hodnot v sacích kanálech při zdvihu ventilů 5 mm, modifikovaný tvar sacího kanálu a upravený spalovací prostor atd. Rozdíl naměřených hodnot v řádu 14 %. Naměřená hodnota přibližně odpovídá nárustu výkonu motoru po této úpravě. Což je řádově 12 hp.