Standartní válce 2 taktních homologovaných motocyklů, jsou značně odlišné od těch určených pro rize sportovní použítí, avšak i standartní válce, jdou do jejich podoby přepracovat. Úprava válce je limitovaná konstrukcí odlitku, ale vždy se da říct že lze válec upravit a zlepšit jeho účinnost.

Vetšina stndartních válců má malé úhly otevření přepouštěcích a výfukových kanálu tzn. nízké okna kanálu s malou šířkou, které nevyužívají maximální možnou plochu válce. Vzajemným poměrem výšky jednotlivých kanálu , jejich šířkou, vertikálními a horizontálními úhly pod jimž vstupuje proud směsi do valce, lze do značné míry ovlivnit výkon a točívý moment upravovaného válce.

V neposlední řadě je kladen důraz na kvalitu veškerých vnitřních ploch kanálu, osovou souměrnost jednotlivých kanálů, slícování válce s kartery a mnoho a mnoho dalších věcí.

V kombinaci s výfukovou souustavou, zapalováním, zvětšeným kompresním poměrem, jiným tvarem spalovaciho prostoru a dalšími úpravami, lze z válce který ma standartně 28HP, po úpravě přesahovat hranici 40 HP.

Kompletně přepracovaný standartní valec 220H pro Aprili RS 125, ve finální úpravě před Nikasilem.

Detail přepracovaných postraních výfukových kanálů, zadního přepouštěcího kanálu a pomocných přepouštěcích kanálu.

Finální stav válce 220H a jeho jednotlivých kanálu, po úpravě před nanesením Nikasilu

Kompletně upravený válec po Nikasilu.

Sestava upravených dílu Aprila RS 125

Odlitky kanálů a porovnání upravených výfukových kanálu Mito 125 vs. Aprilia RS 125

Pro zvýšení výkonu je potřeba se věnovat každému detailu, úprava ojnice pro snížení odporu při pohybu v klikové skříni.

Úprava pístů.

Úpravy bloku motoru, úpravy v klikovém prostoru pro snížení tření, vytmelení prostoru nad olejovým kanálem pro laminarní vstup směsi do válce.

Snížení rotačních hmot všude tam kde to jde, lze dosáhnout rychlejšího nástupu motoru do otáček a zvýšení výkon, zde odlehčení spojkového koše.

Snížení rotačních hmot na alternátoru.

Polotovary spalovacich prostoru a varianty spalovacich prostoru pro snížený valec a pro zapuštení do válce.

Hrdlo sání které učinně napomáhá plnění válce, hrdlo odstraňuje turbulence na ostré hraně puvodního plastového hrdla, tím umožnuje nasát větší množství vzduchu za stejný čas.

Měření učínnosti plnění pří použití duralového hrdla sání, finální sestava s karburatorem a motorem.

—————————————————————————————————————————

Cagiva MITO 125 válec 73037

Ůprava klikového prostoru a modifikace náběhu z klikového prostoru vysoce pevnostním tmelem.

Slícování karterů s válcem, úprava karterů.

Odlitek výfukových kanálů s pístem, upravená hlava.

Hrdlo saní které učinně napomáha plnění válce, hrdlo odstraňuje turbulence na ostré hraně původního plastového hrdla, tím umožnuje nasát větší množství vzduchu za stejný čas.

Měření učínnosti plnění pří použití duralového hrdla sání.

Měření učinnosti úprav na jazýčkových ventilech.

————————————————————————————————————————-

RGV 250

RGV 250 VJ 22

Úpravené válce po Nikasilu

Úprava výfukoveho kanálu, foto před a po úpravě.

Odlitky upravených kanálú.

Pro snížení odporu a třecích ztrát jsou vybroušené a leštěné ojnice, upravený klikový prostor a náběhy k přepouštěcím kanálům, je vytmelený prostor kolem olejového kanálu nad ložiskem alternátoru.

Úpravené hlavy s vložným spalovacím prostorem.

Po úpravě válců a samozřejmě spoustě dalších komponent, v kombinaci s kitovým zapalovaním 23D10, upravenými hlavami a rezonančními komorami Sugaya, lze dosáhnout těchto výkonů na zadním kole !!!

————————————————————————————————————————–

Yamha RD 400 -lze upravit i válce se zalitou vložkou

Sací kanál řed a po úpravě

Stav před a po úpravě.

Modifikovat tetnto typ válcu da značnou práci, ovšem výsledek opravdu stojí za to !!

—————————————————————————————————————————

Yamaha RD 500 úprava válců.

Yamaha RD 500 úprava válců.

Úprava karterů vytmelením prostoru v náběhu k přepouštěcím kanálum.

————————————————————————————————————————–

KTM SX 50

Válec před a po úpravě.

Hlavní a postranní výfukový kanál před a po jeho úpravě.

—————————————————————————————————————————

KTM SX65

Válec před a po úpravě.

Upravený válec.

Upravený klikový prostor motoru.